I. Általános szabályok

A Nullker.hu weboldalon található minden szerzői jogi védelmet élvező mű (fénykép, írás, rovatok címe, adatbázisok, valamint a nullker.hu, nulker.hu, oker.hu, 0ker.hu domain nevek) a Plus Kreatív & Média Kft. szellemi tulajdonát képezi, illetve azok felhasználására vonatkozóan a Plus Kreatív & Média Kft. a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.
A Plus Keratív & Média Kft.-nek kizárólagos joga van ezen művek bármely jelenleg ismert módon történő felhasználására, átdolgozására és a felhasználás engedélyezésére.
A Nullker.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művek kizárólag a Plus Kreatív & Média Kft. előzetes írásbeli engedélyével és megfelelő mértékű jogdíj megfizetése ellenében használhatók fel.
A Plus Kreatív & Média Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal bármely részét kivágni, lemásolni és a nyilvánossághoz bármely módon közvetíteni illetve a weboldal felépítését, szerkezetét utánozni.

II. Szabad felhasználás

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan és ahhoz a Plus Kreatív & Média Kft. engedélye nem szükséges. A Nullker.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művek az alábbi esetekben használhatók fel szabadon:

  • A Plus Kreatív & Média Kft. a cikkek és egyéb írások idézését legfeljebb az eredeti mű 20%-át meg nem haladó mértékig, a forrás és a szerző valamint az eredeti cím feltüntetésével engedélyezi.
  • Természetes személy magáncélra a Nullker.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művekről másolatot készíthet (nyomtatás, mentés), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.
  • A weboldalon található cikkekre mutató hiperhivatkozás más weboldalon szabadon elhelyezhető.

III. A szerzői jog megsértésének következményei

Jogainak megsértése esetén a Plus Kreatív & Média Kft. a jogsértővel szemben – az eset körülményeihez képest – polgári jogi igényeket támaszthat illetve a jogsértő ellen büntetőfeljelentést tehet.
Plus Kreatív & Média Kft. jogainak megsértése esetén a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést követelhet.
Amennyiben a Plus Kreatív & Média Kft. fent részletezett szerzői jogait az Interneten sértik meg, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján jogosult a tárhely-szolgáltatót felhívni a jogellenes tartalom azonnali eltávolítására.

IV. Egyéb rendelkezések

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók.
Felhasználók a www.nullker.hu weboldalra történő belépéssel a fenti feltételeket elfogadják.